Florbud - projektowanie, urządzanie i pielęgnacja ogrodówFlorbud - projektowanie, urządzanie i pielęgnacja ogrodów

Współpracujemy z

O firmie

Nasz zespół

Jesteśmy wykwalifikowaną, solidną grupą pasjonatów z wykształceniem wyższym na kierunku Architektura Krajobrazu (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu).

Doświadczenie

Pracujemy dla Państwa już od 2004 roku. W tym czasie przeprowadziliśmy wiele projektów, z których główne to:

  • udział w opracowaniu studium ochrony terenów Doliny Wilanówki,
  • wykonanie inwentaryzacji szaty roślinnej kampusu SGGW,
  • wykonanie wąwozu na warszawskich Kabatach,
  • zrealizowanie 3 wygranych przetargów na obszarze gminy, ciągła współpraca z gminą,
  • stała współpraca z oczyszczalnią miejską w Błoniu - wykonanie projektu zagospodarowania terenów zieleni oczyszczalni oraz częściowa jego realizacja, coroczna pielęgnacja terenu,
  • współpraca z Telewizją Polską oraz firmą Eurocash (Mclain).

Promujemy rozwój nowych technologii - w 2010 roku byliśmy sponsorami XIII Forum Architektury Krajobrazu.


Sebastian Pawłowski


Julia Pawłowska