Florbud - projektowanie, urządzanie i pielęgnacja ogrodówFlorbud - projektowanie, urządzanie i pielęgnacja ogrodów

Współpracujemy z

Zagospodarowanie ogrodu przygomowego w Cieciszewie

Na terenie opracowania znajdują się: budynek mieszkalny z tarasem, ciągi komunikacyjne z kostki, miejsca na rabaty roślinne wokół domu, zbudowane z podkładów kolejowych oraz instalacja nawadniająca.

W ramach prac wykonaliśmy między innymi:
- oprysk preparatem chwastobójczym,
- oczyszczenie terenu z gruzu, śmieci, resztek roślinnych,
- uzbrojenie gruntu: rury do nawadniania, elektryka (oświetlenie ogrodowe),
- roboty ziemne: uprawa gruntu glebogryzarką, korytowanie rabat roślinnych,
- obrzeża rabat i małej architektury ogrodowej,
- wykonanie trawnika,
- rozłożenie agrowłókniny p-50 na rabatach,
- sadzenie roślin, palikowanie drzew liściastych,
- ściółkowanie rabat przekompostowaną korą sosnową i żwirem,
- ustawienie systemu nawadniania w zależności od zapotrzebowania w wodę.